Huurvoorwaarden Reservatie Springkasteel

GEBRUIK

Volgende gebruiksvoorwaarden moeten steeds nageleefd worden:

  • Het springkasteel moet gebruikt worden waarvoor het ontworpen is en niet voor andere doeleinden.
  • Het springkasteel niet betreden met schoeisel.
  • Niet eten of drinken op het springkasteel.
  • Scherpe voorwerpen, sleutelhangers of ander hard speelgoed is verboden.
  • Het is verboden om het springkasteel te betreden onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen.
  • Het springkasteel niet aflaten bij lichte regenval.
  • Bij zware regenval en/of storm het springkasteel aflaten en dubbelvouwen.
  • Bij onweer, laat je het springkasteel af, ontkoppel je de blaasinstallatie en breng je deze veilig onder, vouw het springkasteel dubbel, om verder indringen van water te voorkomen. Als de wind en het onweer voorbij is, koppel je de moter terug aan.
  • Er moet steeds toezicht aanwezig zijn.
  • Een springkasteel is ontworpen voor kinderen en niet voor volwassenen.

VERANTWOORDELIJKHEID

Gebruik van de gehuurde attractie gebeurt steeds onder toezicht van een volwassene.

Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. Dehuurder is aansprakelijk voor eventuele schade en/of ongevallen tijdens dehuurperiode. Schade toegebracht aan het springkasteel kan aangerekend worden aan de huurder. De huurder kan een extra verzekering afsluiten bij zijn of haar verzekeringsagent.

Al onze springkastelen zijn van Europese makelij. Wij verhuren enkel kwaliteitsvolle materialen die voldoen aan de Europese normen en die onderworpen zijn aan strenge controles.

De springkastelen worden grondig gereinigd en gecontroleerd na elkeverhuurperiode, zodat de volgende huurder een springkasteel in perfecte staat ontvangt.

Indien het springkasteel overnacht, zal de huurder de blaasinstallatie afkoppelen en veilig onderbrengen.

De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Hij zal aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het springkasteel en/of onderdelen ervan de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen. Bij opstelling erkent de huurderuitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.

BETALING

De betaling van de huur van de gehuurde attracties gebeurt contant bij levering of voorafgaand door overschrijving.

WERKING

Een springkasteel wordt continu opgeblazen door een motor. De lucht ontsnapt onderaan via voorziene openingen, maar ook langs de naden verdwijnt er veel lucht. De kleine luchtbelletjes die je ziet op een nat springkasteel is de lucht die uit de naden ontsnapt.

De motor mag nooit afgedekt worden.

LOKATIE

Op een zachte en vlakke ondergrond, gras is ideaal.

Een springkasteel mag nooit op een ondergrond met steenslag of met puntige voorwerpen geplaatst worden.

NODIGE VOORZIENINGEN

Stroom van 220V en 16A tot aan de achterkant.

Zorg voor een goede doorgang (minimum 1 meter) naar de plaats en voorzie 1 meter langs elke zijde. Voorzie 2 meter achter het kasteel voor de motor.

GRATIS PLAATSING

Minimum één persoon dient aanwezig te zijn bij levering en afhaling om een handje toe te steken bij het plaatsen en afbreken van het springkasteel. Alsook voor het ontvangen van de nodige uitleg bij het gebruik van ons springkasteel.  Zoniet wordt een meerprijs van 25,00 euro aangerekend.

HUURTIJD

De Springkastelen worden op een afgesproken tijdstip ‘s morgens geleverd en ‘s avonds opgehaald.  Dit beschouwen we ook als een dag.

AFLATEN SPRINGKASTEEL

Laat het springkasteel nooit af als er nog kinderen in het springkasteel aanwezig zijn!

Bij stroompanne gaat het springkasteel vanzelf langzaam aflaten en moeten de kinderen het toestel onmiddellijk verlaten.

DEFECTEN / PROBLEMEN

Bij defect tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen op volgend nummer:
0496 86 60 50

 

Het is verboden het springkasteel verder te verhuren of geldelijk uit te baten, dit kan slechts na ons akkoord. Onze standaardhuurprijzen zijn hier niet van toepassing.

Website over te nemen

Er kunnen geen springkastelen meer gehuurd of gekocht worden via deze website. Heeft u interesse in het overnemen van deze website? Neem dan contact met ons op via +32 (0)496 86 60 50. Prijs 500 Euro exclusief BTW en domeinnaam. U kan ook hieronder uw email achterlaten en wij contacteren u zo spoedig mogelijk.